EEG Biofeedback jest to nowoczesna metoda trenowania pracy mózgu. Została ona opracowana przez naukowców z ośrodka szkolenia astronautów w NASA w USA i jest stosowana z powodzeniem w Stanach Zjednoczonych i Europie. Jest to rodzaj psychoterapii instrumentalnej, przy pomocy której, trenowana osoba w sposób zaplanowany może zmieniać wzorce neurofizjologiczne czynności swojego mózgu. Biofeedback, inaczej biologiczne sprzężenie zwrotne jest nieinwazyjną metodą polegającą na wzmacnianiu lub hamowaniu fal mózgowych. Terapia polega na pracy z trenowaną osobą, z jej falami EEG, poprzez wykorzystanie aparatu EEG do sprzężenia zwrotnego. Inaczej mówiąc EEG Biofeedback jest techniką uczenia się samoregulacji funkcji biologicznych, które przebiegają w sposób nieświadomy. W owej terapii pomocnicze zastosowanie mają relaksacja, wizualizacja itp. Wskazaniami do terapii są najczęściej zaburzenia koncentracji uwagi(ADD), zaburzenia procesów uczenia, zaburzenia zachowania u dzieci jak również ADHD. Ponadto w zaburzeniach nastroju, zaburzeniach snu, stanach pourazowych czaszki, stanach lękowych itp. EEG Biofeedback znalazł również zastosowanie we wspomaganiu leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków oraz gier. Stosowany jest również u zdrowych osób, bowiem ów trening może zoptymalizować funkcjonowanie mózgu, zrelaksować, zwiększyć możliwość walki ze stresem.