Jak wygląda trening?

     Elektrody przyklejone do głowy i płatków usznych rejestrują przebieg fal mózgowych. Program komputerowy wzmacnia zarejestrowany sygnał oraz przetwarza go w obraz w postać lekkiej gry wideo. Trenowana osoba stara się, wyłącznie przy pomocy siły woli, wpłynąć na grę, równocześnie ucząc mózg nowych wzorców dla swoich fal EEG. Występowanie fal w pożądanych pasmach jest nagradzane punktami, następuje sprzężenie zwrotne.
     Treningi poprzedzane są wywiadem z lekarzem specjalistą w tutejszym gabinecie jest to lekarz psychiatra Waldemar Maksymowicz, który po rozpoznaniu stanu pacjenta zadecyduje o odpowiednim rodzaju terapii.

Treningi prowadzone są w systemach:

  • przynajmniej 1 tygodniowo (10 rund po 3 min tj. ok 45min.)
  • lepiej 2-3 tygodniowo (10 rund po 3 min tj. ok 45min.)

Pożądane rezultaty terapeutyczne uzyskuje się po ok:

  • 10 treningach - w przypadku usprawniania funkcji poznawczych u osób zdrowych
  • 20 treningach - w niektórych problemach psychologicznych i mikrouszkodzeniach OUN
  • 30-100 treningach - w przypadku niektórych zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych